فریبرز کرمیمدير كلكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري8 -38249917 - 08338249919 - 083
امین حیدریانمعاون توسعه مديريت و منابعكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري083-3822181138249919 - 083
علی طاهر آبادی معاون راهداری کرمانشاه -بلوار شهید کشوری - مقابل استانداری 083-34233302-34233316-34233332083-34233302
یزدان خسروی معاون حمل و نقلكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري083-3821427038249919 - 083
سیدزاهدین چشمه خاورمعاون فنی و نظارتکرمانشاه -بلوار شهید کشوری - مقابل استانداری 083-34233302-34233316-34233332083-34233302
محمود باوندپوررییس اداره روابط عموميكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري38222446 - 083083-38249919
تلفنخانهتلفنخانهكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري4 -38249912 - 08338249919 - 083
تلفن گوياتلفن گوياكرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - مقابل فرمانداري38222446 - 083

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان کرمانشاه میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"